Werkvergunningen

Een arbeidskaart is een vereiste om in Belgie als buitenlander wettelijk te kunnen werken. Deze reglementering telt alleen voor niet EU-burgers. Er bestaan drie soorten arbeidskaarten (A, B of C) en daarom is het van belang dat jijzelf of je werkgever de juiste kaart aanvraagt.

Specifieke informatie over de verschillende arbeidskaarten vindt u hieronder op de volgende links:

 

Talenkennis

In België zijn er drie taalgemeenschappen. Kennis van het Nederlands en/of Frans is noodzakelijk als u hier aan een goede baan wil geraken. Andere talen zijn altijd een troef, afhankelijk van de sector.

Om meer te weten over welke talen het meest gebruikt zijn bij een bepaalde job, kunt u in de volgende link uw job opzoeken. Dit gaat als volgt:

  1. kies sector
  2. kies subsector
  3. kies beroep

Vervolgens komt u op een beroepenfiche terecht waar u praktische info vindt. Onderaan elke fiche vindt u in de link "arbeidsmarkt informatie" nuttige info. 

Wilt u een idee hebben over uw niveau van de officiële Belgische talen? Doe hieronder een gratis on-line taaltest. 

 

Multiculturele samenleving

In een multiculturele samenleving leven meerdere culturen in een land naast en met elkaar op basis van gelijkwaardigheid en met behoud van de eigen cultuur.

Wij ijveren voor een samenleving die diversiteit als meerwaarde benut, waar discriminatie niet getolereerd wordt, die gelijkwaardige deelname van etnisch-culturele minderheden verzekert en die sociale grondrechten waarborgt.

Meer info over dit thema vindt u hier:

 

Integratie

In België wordt er veel belang gehecht aan integratie en er wordt vanuit verschillende invalshoeken gewerkt om de participatie van de verschillende nationaliteiten in de Belgische maatschappij te bevorderen. Verschillende instellingen zorgen dat nieuwkomers hier gemakkelijker hun weg vinden.

Onderstaande links verwijzen naar de inburgeringstrajecten van de overheid. Dit kan een startpunt zijn voor nieuwkomers.  

Algemeen

Werk

 

Discriminatie

Discriminatie op de werkvloer is spijtig genoeg geen onbekend fenomeen. De Belgische wetgeving verbiedt en straft discriminatie op verschillende gronden.

Bent u in contact gekomen met discriminatie in België of wil u er meer over weten? Dan kunt u belangrijke informatie op de volgende websites vinden: 

 

Rechten

Elke buitenlandse burger die zich in België vestigt, wordt  door de Belgische wetgeving op verschillende vlakken beschermd. Indien u een werknemer of student bent of met pensioen wil gaan, kunt u hier praktische info vinden betreffende uw rechten bij een specifieke situatie.   

Werkloosheid

Vakbonden

 

Links

Voor meer info over werk in België kunt u deze websites bekijken. 

Op de volgende website vindt u algemene info over diensten die u hulp kunnen aanbieden.

 

Ga naar boven