Vul je CV aan

In je CV geef je een overzicht van de feiten: je studies, je ervaring en andere zaken die belangrijk zijn voor je carrière. Je mag in je brief dingen herhalen die in je CV staan, maar geef er dan wat meer uitleg bij. Zo kan je bijvoorbeeld het onderwerp van je thesis of je taken in een bepaald bedrijf wat meer toelichten. Doe dit enkel als het relevant is voor de job waarvoor je solliciteert.


Schrijf wat het bedrijf wil lezen

Beperk je tot die elementen die belangrijk zijn voor de lezer. Ervaring of feiten die niet relevant zijn voor de functie waarvoor je solliciteert, moet je niet in je motivatiebrief vermelden. Als je bijvoorbeeld solliciteert voor een functie waarvoor een grondige kennis van het Engels gevraagd wordt, moet je in je brief niet te diep ingaan op je kennis van het Frans. In je CV moet je wel alle talen vermelden die je kent.


Argumenteer

Zet in je motivatiebrief duidelijk voor welke functie je solliciteert en waarom je graag die job zou uitoefenen. Heb je bijvoorbeeld specifiek interesse in de sector waarin het bedrijf actief is, dan kan je dat vermelden. Heb je in het verleden een gelijkaardige job uitgeoefend of heb je tijdens je stage relevante ervaring opgedaan? Dat kunnen allemaal belangrijke argumenten zijn.


Geef voorbeelden

Voorbeelden werken altijd het best. Vraagt men voor de functie bijvoorbeeld ervaring met het organiseren van evenementen? Geef dan een voorbeeld van een evenement dat jij in het verleden mee georganiseerd hebt en leg eventueel kort uit welke taken jij voor je rekening genomen hebt, hoeveel deelnemers er waren,...


Laat zien wie je bent

In je CV kan je al in enkele woorden je persoonlijkheid beschrijven, maar in je brief kan je dit nog wat toelichten. Zo kan je bijvoorbeeld schrijven dat je zeer gedreven bent om de verkoopsresultaten te behalen en het bedrijf te helpen groeien, als je voor een salesfunctie solliciteert.

 

HOE MAAK JE EEN GOEDE SOLLICITATIEBRIEF

 

De indeling

 1. Bovenaan de brief in de linkerhoek komt het adres van de persoon naar wie je de brief stuurt (de geadresseerde).

Vermeld steeds de naam van het bedrijf en de naam van de persoon tot wie je de brief richt. Als je de naam van de persoon niet kent, schrijf je die ten aanzien van de personeelsverantwoordelijke.

Vb:

RVT De notenboom
T.a.v. Mevrouw De Groot
Borsbeekstraat 66
5580 Moerbekewaas

of

Kinderverblijf De Zebra’s
T.a.v. Annemie Streep
Raadsweg 3
9000 Gent

 1. (Betreft:) vacature kinderverzorgster
   

 2. De datum:
  Antwerpen, 14 februari 2009 (rechts uitlijnen)
   

 3. De aanhef van je brief:

  Geachte heer / geachte mevrouw Bosmans…
  Let op: gebruik de juiste naam ( dubbel-check de spelling!) en aanhef!

  Weet je niet of je met een man of een vrouw te maken hebt, of ken je de naam van de personeelsverantwoordelijke niet, schrijf dan:
   

Geachte mevrouw, (dames altijd eerst!) mijnheer…

of eenvoudigweg: Geachte…
 

 1. De inleiding :

  In de inleiding vertel je waar je de vacature gevonden hebt/wie je doorverwezen heeft. Verder zeg je dat je je kandidaat stelt voor de functie van…
   

 2. De motivatie:

  Vertel waarom je solliciteert. Overtuig de werkgever ervan dat jij de geschikte kandidaat bent. Refereer daarbij indien nodig naar vorige werkervaringen en/of studies, maar enkel wanneer ze relevant zijn. Zeg wat je aantrekt in het bedrijf en/of de job waarvoor je je kandidaat stelt.
   

 3. Het slot:

  Sluit af met de mededeling dat je je CV in bijlage meestuurt en dat je dat graag nader toelicht tijdens een persoonlijk gesprek. ‘Hoogachtend…’ is oubollig, hou het liever bij ‘Met vriendelijke groeten’. Teken met je volledige naam (eerst je voornaam, dan je familienaam).

   

De perfecte brief

Kies voor een persoonlijke inleiding

Een aantrekkelijke inleiding nodigt de rekruteerder uit om je sollicitatiebrief te lezen. Daarom is een sollicitatiebrief die start met een persoonlijke toets bijzonder succesvol.

Voorbeeld: "Ik heb nog steeds het eerste circuit dat ik bouwde tijdens de fysicales op school omdat ik sindsdien gefascineerd ben door alles dat te maken heeft met elektronica".

Met een dergelijke fantasierijke inleiding val je meteen op tussen alle standaard sollicitatiebrieven en wek je de interesse van de rekruteerder.

Zoom in op het jobprofiel

Overloop in je sollicitatiebrief één voor één de vereisten die vermeld staan in de jobomschrijving en bewijs aan de hand van gepaste voorbeelden in je sollicitatiebrief dat je aan deze criteria voldoet.

Voorbeeld: Het bedrijf zoekt iemand die een aantal talen spreekt. De meeste kandidaten benadrukken dat ze aan deze vereiste voldoen, maar ze geven in hun sollicitatiebrief geen voorbeelden die dit concreet aantonen. Vermeld hoe jij deze talen hebt geleerd of waarom jij ze nog beter kent dan anderen. Heb je bijvoorbeeld in het buitenland gewoond, vaak contact gehad met collega's of vrienden in het buitenland of ben je tweetalig opgevoed? Dat kunnen allemaal argumenten zijn waarmee je de personeelsverantwoordelijke kan overtuigen.

Je zou dit bijvoorbeeld in je sollicitatiebrief op deze manier kunnen formuleren: "Mijn moeder is Spaans, dus ik spreek de taal perfect en heb ook feeling met de Spaanse cultuur en gebruiken. Dat is een meerwaarde voor deze job waarin ik contacten zal hebben met Spaanse klanten." Of: "Nadat ik afgestudeerd was, werkte ik gedurende zes maanden als stagiair in Londen. Sindsdien spreek ik vloeiend Engels."

Leg een link naar het bedrijf

De werkgever wil in je sollicitatiebrief ook lezen waarom je precies solliciteert bij het bedrijf. En hier moet je creatief zijn. Een reden opgeven die in feite een statement bevat over het bedrijf is niet altijd overtuigend. Enkele voorbeelden van zinnen uit sollicitatiebrieven:

"Ik solliciteer bij uw bedrijf omdat ik graag een carrière wil opbouwen in de verzekeringsector en u bent op dit ogenblik de grootste vastgoedverzekeraar van België."

"Het internationale imago van uw bedrijf spreekt me sterk aan."

Saaie, stereotiepe zinnen in je sollicitatiebrief doen meer kwaad dan goed. Kies beter voor een duidelijk statement waarin je duidelijk de link legt tussen jezelf en het bedrijf:

"Uw werkaanbieding trekt me aan omdat uw bedrijf zijn activiteiten uitbreidt naar een markt die me al sinds mijn studententijd enorm interesseert - Zuid-Europa."

Tips

 • Maak je brief niet te lang, maximum 1 pagina
 • Gebruik nooit afkortingen in een brief
 • Gebruik de spellingcontrole
 • Gebruik niet altijd hetzelfde werkwoord
 • Start je zin liever niet met “ik”.
 • Pas je brief steeds aan aan de job waarvoor je solliciteert en aan het bedrijf
 • Schrijf je brief enkel met de hand als dat expliciet gevraagd wordt
 • Met 1 brief kan je slechts voor 1 functie solliciteren!!!
 • Als je het CV opstuurt per post vergeet het dan niet te handtekenen, bij e-mail kijk steeds na af je alle bijlagen hebt toegevoegd.

Checklist voor sollicitaties via mail

 • Het eerste dat de rekruteerder ziet, is het onderwerp van je e-mail. Zet in het onderwerp zeker de functietitel van de job waar je voor solliciteert, zo weet de rekruteerder meteen waar het over gaat.

 • Zet je motivatiebrief liefst in de e-mail zelf in plaats van in een bijlage. Stuur je toch liever een attachment, zet dan zeker ook enkele zinnen en je contactgegevens in de e-mail zelf. Zo moeten de rekruteerders je gegevens niet in je CV gaan zoeken als ze je willen contacteren.

 • Om ervoor de zorgen dat je bijlages niet geblokkeerd worden, moet je zeker al een formaat gebruiken dat op zoveel mogelijk pc's kan geopend worden, zoals word of pdf.

 • Pas de gebruikelijke beleefdheidsregels voor brieven ook in je e-mails toe: gebruik een aanspreking en een afsluiting en zorg dat je geen tikfouten laat staan.

 • Gebruik eventueel een spellingcheck in je mailbox als die mogelijkheid er is, zo ben je zeker dat je geen fouten laat staan.

 • Turbotaal en emoticons die in een privé-context vaak gebruikt worden, zijn voor sollicitaties uitgesloten.

 • Maak je e-mail niet te lang en breng voldoende structuur aan, net zoals je in een brief zou doen.

 • Gebruik je privé-mailadres om de mail te versturen, om vervelende situaties op het werk te vermijden.

 • Gebruik een e-mailadres dat professioneel overkomt. Troetelnaampjes en dubbelzinnige namen zijn zeker niet aan te raden omdat ze vooroordelen in de hand kunnen werken en de beslissing om je uit te nodigen voor een gesprek kunnen beïnvloeden.

 • Zet bij voorkeur je eigen naam ook in de benaming die je aan je word of pdf CV geeft. Dat kan handig zijn voor bedrijven die de CV's opslaan en archiveren.

 • Stuur geen standaardmail naar verschillende bedrijven tegelijk, ook al is dat per e-mail snel en gemakkelijk. Bedrijven zullen dat doorzien. Pas je brief altijd aan het bedrijf en de functie aan.

 • Kijk het mailadres nog eens na voor je de e-mail verstuurt, om te vermijden dat je nadien een foutmelding krijgt en de e-mail zijn bestemming niet bereikt.

 • Controleer voor het versturen nog eens of je de bijlage niet vergeten bent.

De meest gemaakte fouten

Een vrouwelijke personeelsmanager aanspreken met 'Mijnheer' of omgekeerd

Het lijkt misschien banaal, maar het komt wel degelijk voor! Je kan wel de contactpersoon altijd best persoonlijk aanspreken in plaats van je sollicitatiebrief of -mail met 'Beste' te beginnen. Maar maak zeker geen fouten! Kan je uit de voornaam niet goed opmaken of de persoon een man of een vrouw is, neem dan geen risico's en gebruik een algemene aanspreking voor je sollicitatiebrief.

Niet vermelden voor welke job je solliciteert en waar je ze gevonden hebt

Rekruteerders moeten sollicitaties voor verschillende functies verwerken, je kan dan ook beter duidelijk vermelden in je sollicitatiebrief voor welke functie je solliciteert. Schrijf je daar niets over, dan moet de rekruteerder die informatie zelf gaan zoeken en dat kan voor verwarring zorgen. Vaak krijgen bedrijven op één mailadres alle sollicitatiebrieven voor verschillende functies binnen, duidelijk zijn is dan zeker de boodschap! Zet de functietitel zeker in het onderwerp van je mail. Vermeld in de tekst zelf waar je de job gevonden hebt.

In je sollicitatiebrief jezelf niet verkopen

In je CV geef je een overzicht van je carrière en je studies, en in je sollicitatiebrief moet je dan uitleggen waarom jij de beste kandidaat bent. Doe je dat niet, en herhaal je alleen de elementen van je CV zonder meer, dan is dit zeker een gemiste kans! Haal in je sollicitatiebrief elementen uit je CV aan en geef aan waarom die van jou de ideale kandidaat maken. Vergeet ook niet duidelijk te maken dat je heel enthousiast bent.

Geen contactgegevens in je sollicitatiebrief zetten

Als een rekruteerder je kandidatuur interessant vindt, moet hij/zij je onmiddellijk kunnen contacteren. Zet dus zeker ook in je sollicitatiebrief (of - mail) duidelijk je contactgegevens, zodat ze die niet moeten zoeken. Vermeld eventueel ook wanneer je het best te bereiken bent.

De jobomschrijving niet goed lezen

Als je in je sollicitatiebrief verwijst naar de jobadvertentie, zorg er dan voor dat je die zeker goed gelezen hebt en dat je ze niet verkeerd interpreteert. Schrijf bijvoorbeeld niet dat jij de ideale kandidaat bent omdat je goed in team kan werken, als daar helemaal niets over gezegd wordt in de advertentie. Misschien moet je helemaal niet in team werken, en dan komt jouw argument niet echt overtuigend over.

Liegen over je kennis of ervaring

Je wil natuurlijk zo goed mogelijk overkomen bij de rekruteerder, maar laat je niet tot leugens verleiden! Als je een bepaalde competentie of vaardigheid die belangrijk is voor de functie niet hebt, dan kan je ze nog beter niet vermelden in je sollicitatiebrief dan erover te liegen. Leugens zullen achteraf toch ontdekt worden, ze zijn dus zeker not done.

Last but not least: laat geen schrijffouten staan in je sollicitatiebrief

Lees je sollicitatiebrief niet één, niet twee, maar als het moet tien keer na. Schrijffouten laten echt een slechte indruk na en dat je wil toch zeker vermijden! Gebruik zeker de spellingcheck van je computer. Ben je zelf niet zo taalvaardig, vraag dan aan iemand anders om je sollicitatiebrief nog eens na te lezen, een spellingcheck vindt niet alle fouten.

Opmaak

Kies het juiste lettertype

Een sollicitatiebrief per e-mail is een zakelijke mail, je moet dan ook een zakelijk lettertype kiezen. Gebruik een gemakkelijk leesbaar lettertype, geen te grote letters en zet niet heel je mail in het vet of in kleur. Je kan wel woorden in je sollicitatiebrief in het vet of in kleur zetten om er de aandacht op te vestigen, maar zeker niet heel de mail.

Breng een duidelijke structuur aan in je sollicitatiebrief

Werk met paragrafen en structureer je mail duidelijk zodat hij gemakkelijk leesbaar is. In mails vergeten mensen vaak paragrafen te gebruiken, maar ook hier is dat aangewezen. Je moet je mail eigenlijk op dezelfde manier schrijven als je een sollicitatiebrief zou schrijven.

Gebruik een duidelijk onderwerp voor je mail

Als je per e-mail solliciteert, moet je een duidelijk subject gebruiken waarin je aangeeft voor welke functie je solliciteert. Zo kunnen rekruteerders je mail gemakkelijk in de juiste folder zetten in hun mailbox of bewaren in het systeem waarin ze hun sollicitaties beheren.

Zet je contactgegevens altijd duidelijk in je sollicitatiebrief

Als een bedrijf je wil uitnodigen voor een gesprek of als ze nog vragen hebben, moeten ze je gemakkelijk kunnen contacteren. Zet je contactgegevens dus zeker duidelijk in je CV én in je sollicitatiebrief. Zorg ervoor dat een rekruteerder niet te lang moet zoeken naar je telefoonnummer.

Vermeld in je sollicitatiebrief je bijlages

Verwijs in je sollicitatiebrief naar de bijlages die je meestuurt met je mail. Mocht er dan iets mislopen met het versturen van je mail, dan weet de rekruteerder wel dat je een CV had toegevoegd en kan hij/zij je eventueel vragen om het nog eens door te sturen. Je moet er natuurlijk alles aan doen om ervoor te zorgen dat de bijlages van je sollicitatiebrief goed aankomen bij de rekruteerder. Gebruik een formaat dat op iedere computer kan geopend worden en zorg dat het bestand niet groter is dan 2MB.

 

Ga naar boven