Soorten arbeidscontracten

De klassieke overeenkomsten voor betaalde jobs.

Op iedere arbeidsovereenkomst zijn wettelijke regelingen van toepassing. Er zijn verschillende manieren om arbeidsovereenkomsten onder te verdelen. Deze categorieën kunnnen gelijktijdig van toepassing zijn op eenzelfde contract.

De eerste onderverdeling is volgens soort werk:

  • Arbeidsovereenkomst  voor arbeiders
  • Arbeidsovereenkomst  voor bedienden
  • Arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers

Vervolgens deelt men de contracten in volgens de duur van de arbeidsovereenkomst:

  • Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
  • Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
  • Arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk

Een derde indeling is volgens de omvang van de tewerkstelling:

  • Voltijdse arbeidsovereenkomst
  • Arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid

 Je kunt nuttige info vinden over de belangrijkste onderverdelingen in onderstaande links:

Avond- en weekendwerk

De werkuren liggen in België vast bij wet.

Het komt erop neer dat er tussen acht uur 'savonds en zes uur 's ochtends niet gewerkt mag worden. Hetzelfde geldt voor zon- en feestdagen. Op deze algemene regels gelden echter vele uitzonderingen die u in onderstaande links kan terugvinden. 

Werkstatuten

Naast de klassieke arbeidsovereenkomsten zijn er nog speciale statuten waaronder arbeidsovereenkomsten kunnen vallen. 

Loonschalen

Wat is het loon waar je recht op hebt bij een bepaalde job? 
Zijn er toeslagen of premies waar je voor in aanmerking komt? Hoeveel is de verplaatsingsvergoeding, de toeslag voor onregelmatig werk? 
In onderstaande links kan je er meer over vinden.

 

 

Ga naar boven