De wekelijkse permanentie voor hooggeschoolde anderstaligen (HOA Jobclub) van Atlas Integratie en Inburgering Antwerpen is permanent gesloten. 

Vanaf nu kunnen hoogopgeleide anderstaligen met vragen over werk (via Atlas of OCMW) met het HOA Loket van VDAB. Het HOA Loket oriëntereert hooggeschoolde nieuwkomers in hun zoektocht naar werk op niveau van hun diploma en ervaring. 

Contacteert uw trajectbegeleider in Atlas om een afspraak met het HOA Loket te regelen.  Hebt u geen trajectbegeleider? Dan kunt u terecht in een van de verschillende VDAB werkwinkels. 

Vergeet niet dan onze Werkwiki te bezoeken, waar een uitgebreide lijst van vacaturekanalen beschikbaar is voor werkzoekenden. 

 

Ga naar boven